Zie jij de toekomst van Dijkerhoek al voor je? Denk je aan voldoende sociale voorzieningen voor ouderen? Of juist aan het bieden voor voldoende beschikbare woningen voor de jeugd? Of wil je graag samenwerking als het gaat om energie en duurzaamheid? Welk idee je ook hebt, met een lokale toekomstvisie kun je gezamenlijk toewerken naar daadwerkelijke realisatie van de plannen.

Werkdocument met toekomstvisie

De afgelopen periode zijn de eerste stappen gezet door de besturen van Buurtvereniging Dijkerhoek en het Kulturhus. Zij hebben het initiatief genomen om een werkdocument met een toekomstvisie voor Dijkerhoek op te stellen. Dit zijn enkele hoofdlijnen waarmee zij inwoners van Dijkerhoek willen uitnodigen er invulling aan te geven. Het is geen document wat al volledig is ingevuld, er zijn slecht enkele lijnen uitgezet.

Een toekomstbestendig Dijkerhoek

Het uiteindelijke doel van de visie is om in beeld te krijgen waar kansen liggen om Dijkerhoek toekomstbestendig te ontwikkelen. Denk daarbij aan woningbouw, uitbreiding Kulturhus (fysiek en aanbod), voorzieningen voor welzijn en kwaliteit van leven en energie en duurzaamheid. Door hier samen over na te denken en de schouders eronder te zetten, wordt gewerkt aan ‘een krachtig en toekomstbestendig Dijkerhoek’ waar jong en oud graag willen blijven wonen.

Afgelasting dorpsavond

Graag hadden de initiatiefnemers je willen uitnodigen voor de dorpsavond op 27 oktober aanstaande om actief invulling te geven aan dit document. Helaas is er besloten om deze avond, gezien de huidige ontwikkelingen rondom het Coronavirus, uit te stellen. Op een later moment word je van harte uitgenodigd om gezamenlijk aan een goed onderbouwde en breed gedragen lokale toekomstvisie te werken. Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met Herman Bosman van Buurtvereniging Dijkerhoek of Geert Stevens van het Kulturhus Dijkerhoek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *