Kulturhus Dijkerhoek is een multifunctioneel gebouw in het hart van Dijkerhoek. De ruimtes zijn geschikt voor een grote variatie aan activiteiten. Op dit moment kent het Kulturhus permanente, frequente en incidentele gebruikers. Hieronder een overzicht van de permanente en frequente gebruikers. Wilt u ook gebruik maken van de faciliteiten van het Kulturhus, neem dan contact met ons op.

Historie

De historie van Kulturhus Dijkerhoek gaat terug naar 1928. Inderdaad ver in de vorige eeuw. De inwoners van de buurtschap Dijkerhoek besloten toen dat zij een eigen gebouw wilden hebben voor kerkdiensten, rouw- en trouwdiensten.
Met financiële ondersteuning van de inwoners werd het gebouw Bethanië gerealiseerd.

Tot in de jaren 70 van de vorige eeuw werd Bethanië uitsluitend gebruikt voor kerkdiensten en bijeenkomsten van de CJV, de Zondagsschool Dijkerhoek en de HVG (Hervormde Vrouwengroep Dijkerhoek). Activiteiten die tot op de dag van vandaag nog steeds plaatsvinden. Het CJV jaarfeest was en is een mooie opstap voor latere deelname aan een toneelstuk van DAT (Dijkerhoeks Amateur Toneel). Velen stroomden ook door naar een rol in de Dijkerhoekse Revue tijdens het Dijkerhoeksfeest (Diekerhooksfees), een samenwerking van School- en Volksfeestcommissie Dijkerhoek en DAT.

Eind jaren 70 maakte de oude brandweerpost Dijkerhoek, die naast het kerkgebouw stond, plaats voor uitbreiding van Bethanië. De nieuwbouw van de peuterspeelzaal was een feit. Ook achterbuurman Schietvereniging de Zaagmolen maakt al vele jaren gebruik van ruimtes van Bethanië tijdens schietavonden en de jaarlijkse Zaagmolentrofee.

Bethanië opende al haar deuren voor het eerste Openluchtspel Dijkerhoek in 2009. Met de nadruk op al haar deuren, in de loop der tijd was er regelmatig verbouwd en bijgebouwd. De term ‘sluip door kruip door’ was zeker op zijn plaats.

Tijd voor verandering! Dat lieten de Dijkerhoekers weten tijdens Dorpsplanplus-bijeenkomsten. Ze stemden massaal voor een grondige transformatie van Bethanië tot Kulturhus Dijkerhoek. En daar bleef het niet bij. Dijkerhoek ging er ook actief mee aan de slag. Dit deden zij met financiële ondersteuning van de Provincie Overijssel, de gemeente Rijssen-Holten en diverse fondsen en giften (de fondsenwervers wisten een bedrag van € 100.000,- binnen te halen naast de subsidies).

En nog veel belangrijker om te vermelden: zonder de actieve hulp van alle Dijkerhoekse vrijwilligers hadden we nooit kunnen realiseren wat we nu gerealiseerd hebben! En daarbij willen we de lokale aannemer, de schilder en de andere ondernemers zeker niet te kort doen. Elders op de website vindt u een lijst met organisaties en bedrijven die het kulturhus mogelijk hebben gemaakt. Kulturhus Dijkerhoek, deels een oudere jongere, maar in 2013 compleet voorzien van alle moderne technieken en volledig van deze tijd! Meer weten? Bekijk de informatie over de diverse ruimtes.

Graag tot ziens in het kulturhus!