In de afgelopen jaren heeft het Kulturhus Dijkerhoek niet stil gezeten. We nemen u graag mee in de ontwikkelingen en de plannen voor de nabije toekomst.

Gebouw Bethanië

Tot 2013 was gebouw Bethanië, de voorloper van het Kulturhus van de leden van de hervormde vereniging Bethanië. Het doel van deze vereniging was het bevorderen van het christelijke geloof door het organiseren van activiteiten. Naast de kerkdiensten, vonden ook de ledenavonden van de CJV en de Hervormde Vrouwen Groep hier plaats. Daarnaast huurde de peuterspeelzaal ’t Knötterheukske de bijzaal. Het gebouw van de schietvereniging de Zaagmolen, grenst aan het gebouw Bethanië en is ook van binnenuit toegankelijk.

De grote zaal was ingericht als kerkzaal met een vast preekgestoelte op hoogte, een orgel en 80 stoelen. Dit maakte de zaal weinig uitnodigend en geschikt voor andere bijeenkomsten. Daarbij was de zaal slecht geïsoleerd en het kleine keukentje met het uitgifteluik bood minimale mogelijkheden voor een gezellig samenzijn.

Al met al genoeg redenen voor het bestuur van de vereniging Bethanië om het gebouw grondig te renoveren en te moderniseren.  Diverse subsidies werden aangevraagd en verkregen en in oktober 2013 kon het vernieuwde gebouw in gebruik genomen worden. Om het gebouw te behouden voor de Dijkerhoekse gemeenschap, wanneer de kerkdiensten onverhoopt mochten komen te vervallen, zijn o.a. de naam en het doel van de vereniging gewijzigd. Het Kulturhus Dijkerhoek was geboren.

Opnieuw uit haar jasje

In de eerste jaren van het Kulturhus Dijkerhoek zijn er nieuwe gebruikers bij gekomen, zoals de dagbestedingsgroep van Zozijn (de Klik), een koersbalgroep, biljartgroepen, kaarters bij de schietavonden, yoga- en pilateslessen, 60+ groep en de Mölnzangers. Bestaande gebruikers breidden uit, zoals de peuterspeelzaal, die overging in Kinderopvang Dijkerhoek. Het peuterspelen werd uitgebreid met buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar en met kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Deze nieuwe en groter wordende gebruikers vragen ook andere faciliteiten. Met name de aangescherpte regels voor de peuterspeelzaal en later de kinderopvang, vereisen een bepaald aantal m2 verblijfsruimte per kind, aparte (peuter-) toiletten en een aparte slaapruimte.

De recreatieve sporters hebben behoefte aan een gezelliger ruimte, met barfaciliteiten. En doordat de Bethaniëzaal standaard zonder stoelen staat, is er ook meer behoefte aan bergruimte.

Kortom; waar de verbouwing in 2012/2013 zoveel extra ruimte en faciliteiten opleverde en ruim ingezet leek te zijn, blijkt deze anno 2019 opnieuw uit haar jasje gegroeid.

Leefbare en vitale buurtschap

Inzet van dit alles is om de buurtschap Dijkerhoek een leefbare, vitale en veilige buurtschap te maken én houden. Het verenigingsleven is een belangrijke basis van sociale binding, biedt ruimte voor het ontplooien van nieuwe ideeën en initiatieven, maar ook voor het volhouden van bestaande activiteiten. Het verenigingsleven betrekt bewoners van diverse leeftijden en achtergronden bij activiteiten, waardoor men elkaar ontmoet en blijft kennen.

Met het oog op het bovenstaande is het bestuur van het kulturhus destijds ingestapt in werkgroep Centrumplan Dijkerhoek. Na de verkoop van de locatie Maatmansweg 5 aan Bouwbedrijf Bramer uit Vriezenveen is dat veranderd. Werkgroep Centrumplan Dijkerhoek is toen opgeheven en de positie van het Kulturhus (-bestuur) ten aanzien van het centrumplan werd teruggebracht tot belanghebbende.

De visie van het Kulturhus blijft onveranderd en betekent dan ook dat het Kulturhus er in de eerste instantie is voor de Dijkerhoekse verenigingen en andere partijen die de leefbaarheid vergroten en integratie van verschillende doelgroepen vergroten. Bij het verhuren van ruimtes aan andere partijen, houdt het bestuur deze uitgangspunten altijd in het oog. Het Kulturhus heeft geen winstoogmerk en streeft geen horecafunctie na.

Voorbereid op de (nabije) toekomst

Met de sluiting van het Bonte Paard, heeft het bestuur van het Kulturhus recentelijk Dijkerhoekse verenigingen en clubs benaderd met de vraag of zij gebruik willen gaan maken van het Kulturhus. En zo ja, voor welke activiteiten, met welk aantal personen en met welke faciliteiten. Samen met de wensen van de huidige gebruikers leidt dit tot de volgende behoefte;

  • een grote zaal voor circa 80 personen met daarbij ruimte voor een podium/spreekgestoelte
  • grenzend aan de grote zaal een loungebar/zitjes met daarbij een keuken met uitgiftebuffet
  • minimaal 2 vergaderruimtes voor circa 12 personen met (vaste) beamer
  • een gezellige ruimte met een biljarttafel
  • sfeervolle verblijfsruimte aansluitend aan de schietbanen
  • aparte slaapruimte voor de kinderopvang
  • voldoende m2 ruimte voor de kinderopvang, welke ’s avonds niet leeggeruimd hoeven worden, aansluitend op een grote buitenruimte
  • voldoende bergruimte voor stoelen en tafels
  • voldoende buitenbergruimte voor speelgoed van de kinderopvang (mogelijk gecombineerd met de basisschool)
  • voldoende parkeergelegenheid

Met dit wensenlijstje onderzoekt het bestuur momenteel de mogelijkheden en worden gesprekken gevoerd met o.a. architect (Palazzo), de basisschool (Varietas) en schietvereniging de Zaagmolen. Onderwerp van gesprek is de indeling van het gebouw, de mogelijkheden om uit te bouwen aan de schoolzijde en verwerven van financiële middelen.

Draagvlak

De wensen voor uitbreiding van het Kulturhus zijn opgenomen in het centrumplan Dijkerhoek en besproken met de gemeente. Bij toenemend gebruik is een eis vanuit de gemeente dat de parkeervoorzieningen uitgebreid worden. Daarnaast is de bedoeling de kavel van het Kulturhus te vergroten om het gebouw uit te breiden, o.a. voor bergruimte.

De voortgang van de uitbreiding van het Kulturhus hangt samen met de ontwikkeling van het centrumplan. Dat maakt het Kulturhus belanghebbende in dit plan. Met bovenstaande uiteenzetting hopen we u inzicht te hebben gegeven in de ontwikkeling van het Kulturhus en het nut, de noodzaak en de achtergrond van de plannen. Wanneer er vragen of suggesties zijn, dan staan we daar als bestuur voor open en vragen we contact met ons op te nemen.

 

Voor vragen: 06 55 73 43 06 (Geert Stevens)