Holten, augustus 2021

Aan de leden van kulturhus Dijkerhoek,

In het laatste nummer van DIV hebben wij de jaarvergadering al aangekondigd.
Deze was vastgesteld op dinsdag 13 september a.s.
Na de laatste berichtgeving omtrent de maatregelen inzake corona heeft het bestuur besloten om de vergadering toch enkele weken op te schorten.
Reden is dat hoogstwaarschijnlijk na 20 september de 1,5 meter afstandsregel komt te vervallen.
Dat maakt het houden van de jaarvergadering in het kulturhus eenvoudiger.
De nieuwe datum wordt nu donderdag 7 oktober.
Verdere info komt via de uitnodiging voor deze vergadering.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Kulturhus Dijkerhoek